zobrazit zprávu
 
Loading Translate
 EN
adopce chrtů chrti v nouzi
pejsci blogují blogy pejsků

Kolik stojí chrtí život?

Občas se nás lidé ptají "Kolik je třeba zaplatit za adopci chrta?", nebo případně: „Za jakou cenu je ten nebo tamten na prodej?". Protože se tyto otázky vyskytují zase a znova, zkusíme se malinko zamyslet a povyprávět vám, jak to s tou cenou chrtího života vlastně je.

JAK TO NENÍ:

Nejsme firma.
Psy neprodáváme. Tedy nejsou na prodej a nemají pořizovací cenu.
Neseženeme vám na objednávku chrta vašich snů v požadované barvě, rozměrech a věku.
(Takového si budete muset někde koupit.)

JAK TO JE s Chrty v nouzi:

Jsme občanské sdružení (nyní tzv. zapsaný spolek).
Jsme nezisková organizace.
Zprostředkováváme adopci opuštěných, někdy týraných, mnohdy smrtelně ohrožených chrtů.
Jsme pojítkem mezi útulky nebo jednotlivci, kteří pejsky na straně jedné zachraňují a lidmi, kteří nabízejí chrtům domovy na straně druhé.
Snažíme se aktivním působením oslovovat potencionální zájemce o adopci chrta, uvádět je do problematiky, provádíme je celým adopčním procesem a na konci jsme to také my, kteří pejska odevzdají do rukou jeho nových páníčků, a kteří jsou jim nablízku i poté.
Ano, je samozřejmostí, že přitom respektujeme představy (a to zejména o charakteru a typu pejska) i možnosti dané rodinky resp. jednotlivce a společně se snažíme najít takového pejska, který bude do daného prostředí nejvhodnější.

Vlastnictví psa převádíme na nové majitele smlouvou o převodu vlastnictví.

Ano, při adopci pejska jeho nabyvatele (=budoucího majitele) žádáme o příspěvek ve výši 8 000 Kč, který částečně pokrývá provozní náklady naší organizace. Pod slůvkem náklady si představte:

  1. přepravu pejsků několika možnými a různě nákladnými způsoby z útulků nebo jiných zařízení v zahraničí (Irsko, Velká Británie, Španělsko) do místa předání někde v České republice
  2. naše cestování a s ním spojené výdaje za vámi coby potencionálními uchazeči o adopci
  3. další nutné služební cesty
  4. veterinární náklady před adopcí (u některých psů, momentálně španělských galgů, v budoucnu i u některých typů irských greyhoundů, je musíme hradit my, a to částečně nebo zcela)
  5. metodická pomoc pro rodiny s adoptovanými pejsky a příspěvky na nečekané náročnější veterinární úkony (pokud to stav účtu dovoluje)

Tyto náklady nejsou u každého adoptovaného chrta stejné, naopak čísla se liší velmi výrazně.
Rádi bychom zdůraznili, že nezáleží pouze na zemi původu (Irsko - Anglie – Španělsko), ale dokonce i na konkrétním místě, tedy zdroji, z něhož pes pochází. Např. pokud vámi adoptovaný chrt pochází z britského útulku s dlouholetou tradicí, RGT, který je relativně hojně podporován britskou dostihovou federací, která si může dovolit nést podstatnou část nákladů (viz níže), představuje jeho adopce pro naši organizaci podstatně nižší finanční zátěž, než v případě nepotřebného ubožáka, „darmožrouta“ čekajícího v kotci na kulku do hlavy někde u irského sedláka nebo na injekci ve španělské perreře (přičemž z hlediska jejich dalších životních prognóz dojdeme ke stejnému závěru… a tím je: Velká Nula).
V těchto případech ve zdrojovém místě, tedy u osob na zdroji, nelze počítat prakticky s žádnou spoluúčastí na našich nákladech – což je z jejich úhlu pohledu plně logické: proč přispívat na něco, co je beztak určeno k likvidaci, na něco, co mu překáží, zabírá místo, spotřebovává finance...atd.

Následující tabulka graficky ilustruje náklady u jednotlivých skupin chrtů, jejichž adopci zprostředkováváme nebo máme v blízké době v plánu (plánované akce jsou označeny tmavší šedou barvou)

1 2 3 4 5 6, 7, 8, 9 10
přeprava cesty za vámi cesty ostatní veterin. náklady příspěvky ochranářům telefony, propagace, kancelářské a bankovní výdaje pomoc rodinám
I Bývalí dostihoví greyhoundi UK NE ANO ANO NE NE ANO ANO
II Bývalí dostihoví greyhoundi Irsko ANO ANO ANO NE NE ANO ANO
III Lurcheří Irsko ANO ANO ANO NE NE ANO ANO
IV Greyhoundi typu „saplings“, Irsko ANO ANO ANO ANO NE ANO ANO
V Španělský galgo, podenco (refugio nebo protectora) ANO ANO ANO NE ANO ANO ANO
VI Španělský galgo, podenco (perrera) ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO

podle individuálního posouzení a momentálních možností

Chrt z perrery

Pro zajímavost uvádíme konkrétní čísla u finančně nejnáročnější varianty chrta k adopci, a to psa v perreře:

Konkrétní čísla (bez 7% DPH):
Chip + pas: 30 EUR
Vakcinace kromě vztekliny: 12 EUR

Vzteklina: 25 EUR

Krevní test: 20-50 EUR (podle náročnosti)
Kastrace: 80 EUR pes, 150 EUR fena (ve Španělsku) plus přeprava
Technická poznámka – provádět kastraci v podmínkách perrery je značně nereálné, musí být provedena u nás po příjezdu psa – zde se ceny liší dle ceníků veterinářů.
Přeprava autem našich partnerů: Španělsko-Německo, cca 80 EUR/ 1 pes
Přeprava Německo–Česko, cca 160 - 180 EUR v případě osobního auta
(Zde mluvíme pouze o pohonných hmotách, není nijak započítána amortizace auta ani čas řidiče. Pokud budeme počítat standardní cestovní náklady dle tabulek, dojdeme k mnohem vyšším částkám.)
Letecká přeprava: ceny letenek a přepravného jsou individuální, řada aerolinií psy nepřepravuje, standardní poplatek za přepravu "jednoho kila psa" bývá 10-12 EUR, k tomu je třeba přičíst ještě hmotnost přepravního boxu. Počítejte třeba s hmotností psa 25 kg (klidně i 28 kg) a hmotností boxu cca 8-10 kg. Cena leteckého přepravního boxu je cca. 190 EUR.

Nedaří se vám všechna tato čísla „vměstnat“ do částky cca 8000 Kč, která představuje příspěvek adoptující osoby pro naši organizaci? Nic si z toho nedělejte a nezpochybňujte prosím své početní schopnosti, ani my to neumíme.

3xG = 1 G

Co z uvedeného vyplývá?

Existují dvě až tři skupiny chrtů (oba typy galgů a „mladí a zbyteční greyhoundi“), jejichž adopci bychom vlastně měli nechat být, protože výrazně přesahuje částku, kterou lze do adopce těchto chrtů vložit. Pomiňme prosím nyní skutečnost, zda jsme schopni nechat je svému osudu (… nejsme;-) ) a ještě se na chvíli soustřeďme.

Pokud se podaří, že v dostatečné míře budou adoptováni chrti ze skupiny I., tedy britští, jejichž adopce pro nás, jako organizace představuje náklady nejnižší, případně také ze skupiny II a III. (greyhound/lurcher, Irsko), kdy to ještě s odřenýma ušima jde, i když, čím dál tím hůře, můžeme s klidnější hlavou pomáhat skupině V. (galgo/útulek), dále značně akutním případům ze skupiny IV (greyhoundi/saplings Irsko) a VI. (galgo/perrera), neboť nám to rozpočet tvořený vašimi příspěvky dovolí. Prakticky by se dalo říci, že pokud se rozhodnete pro adopci greyhounda, pomáháte tím umožnit adopci 1/3 galga, jakkoli humorně to může znít.

Nabízí se otázka, jak tuto řeč čísel smysluplně ukončit. Vzletná slova nás ale nenapadají.
Víme, že jsme pro lepší život těchto chrtů schopni sami udělat mnohé, některé věci ale bez vaší pomoci nepůjdou.

Děkujeme za vaši přízeň i důvěru.


Nevíme, zda tento text v plné míře odpověděl na otázky ohledně financování, které jdou potencionálním zájemcům o adopci hlavou. A proto: klidně nám pokládejte další otázky, rádi se necháme inspirovat k pokračování tohoto článku. transport Ulm
Foto a ilustrace Míla

 

Aktuálně

Chrti v nouzi
materiály na podporu adopce

Zde si můžete stáhnout materiály pro propagaci:
chrti v nouzi
Děkujeme :-)Chrti v nouzi děkují za péči a podporu MVDr. Ivo Hylákovi a jeho týmu
Vyvet

Program adopce chrtů ohrožených smrtí nebo strádáním v zemi jejich původu (greyhound a lurcher)